Viện Nha Khoa Thẩm Mỹ Ngọc Trang

 Ho Chi Minh / by whitesmileclear / 1158 views / Popular

Viện Nha Khoa Thẩm Mỹ Ngọc Trang

Dr. Trương Mỹ Linh

63 Tu Xuong, Ward 7, District 3, 700000 Ho Chi Minh city, Viet Nam.

63 Tú Xương, Phường 7, Quậnt 3, 700000 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

T: 096-223-8797

E: truongmylinh95@gmail.com

W: http://nhakhoangoctrang.vn/

F: https://www.facebook.com/viennhakhoathammyngoctrang

  • Listing ID: 4676