Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ ST Dentist

 Ho Chi Minh / by whitesmileclear / 1274 views / Popular

Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ ST Dentist

Dr. Nguyễn Quang Trung

321 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, 700000 Ho Chi Minh city, Viet Nam.

321 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, 700000 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

T: 097 923 2081

E: quangtrung.dentist@gmail.com

W: https://stdentist.com/

F: https://www.facebook.com/NhakhoaSTDentist

 

  • Listing ID: 4672