Trung Tâm Nha Khoa 3D

 Ho Chi Minh / by whitesmileclear / 1118 views / Popular

Trung Tâm Nha Khoa 3D

46-48 Dao Duy Tu Street, Ward 5, District 10, 700000 Ho Chi Minh city, Viet Nam.

46-48 Đường Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, 700000 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

T: ‭028 3853 0666‬ / +8490 381 0808

E: nhakhoa3dvietnam@gmail.com

W: http://www.nhakhoa3d.com.vn/

F: https://www.facebook.com/nhakhoa3d

 

  • Listing ID: 4697