cửa tiệm

 

Yêu cầu sản phẩm: Ms. Monisa, +60 17-637 9820

Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn qua cổng thanh toán trực tuyến hoặc ngân hàng trực tuyến.

Account Name: VISIVEST CORPORATION SDN BHD
Bank Details: MAYBANK
Account No: 514084604235

Để xử lý nhanh, vui lòng gửi phiếu thanh toán (cổng thanh toán hoặc ngân hàng trực tuyến) đến order@whitesmileclear.com